Facebook

0232 21 07 05

Petitie

Prin petent, în sensul Normei numărul 24 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare, se înțelege orice persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar, contractant sau persoană păgubită așa cum sunt definite de legislația în vigoare.

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea formulată în scris ori prin poștă electronică, prin intermediul căreia un petent (astfel cum este definit la art.1 alin. (2) din Norma numărul 24 privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare) sau împuterniciții legali ai acestuia, care acționează exclusiv în numele petentului și în scopuri din afara obiectului lor de activitate, și fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea cu privire la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare.

Petițiile adresate către S.C. ASIG CENTER BROKER DE ASIGURARE S.R.L. vor fi formulate în mod oficial, în scris, vor fi redactate în limba română și depuse la sediul central, transmise prin intermediul serviciilor poștale ori prin poșta electronică la adresa office@asigcenter.ro.

Reclamațiile primite de la terțe persoane prin telefon utilizând numărul de telefon 0232.210.705 trebuie transmise imediat (în funcție de specificul petiției), în aceeași zi, către persoanele identificate ca responsabile de caz, spre soluționare, cu urmărirea stadiului petiției. Asemenea reclamații nu vor fi considerate petiții în sensul prezentei proceduri și nu vor fi înregistrate în Registrul unic de petiții (nefiind una din modalitățile de primire a petițiilor prevăzute în Norma numărul 24 emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară privind procedura de soluționare a petițiilor referitoare la activitatea asigurătorilor și brokerilor de asigurare).

În urma depunerii unei PETIȚII (Reclamație sau sesizare), petentul poate informa ASIG CENTER BROKER DE ASIGURARE faptul că se simte prejudiciat de către un angajat sau un colaborator al acestuia.

  Petent

  Poliță


  (bifați doar dacă este de tip RCA)

  Dosar de daună

  Petiție

  Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și manipularea datelor dvs. pe acest site web.

  Petiția dumneavostră va fi înregistrată în următoarea zi lucrătoare.

  Top WordPress PopUp